Wat is domotica ? 

 

Een comfortverhogende electro-installatie resultaat van een aantal technieken dewelke concept- en planmatig op een harmonieuze manier gekoppeld worden constant met oog voor gebruiksvriendelijkheid , budget en verwachtingen van de klant.  Maar al te vaak plaatst men de fameuze ALLES UIT knop onder de noemer "domotica" terwijl vele gebruikers van deze knop enkel de verlichting doven hiermee.... 

Een ECHTE domotica-installatie geconcipiëerd door een integrator gaat dus wel net "iets" verder ja.......

Onder technieken begrijpen we :

 • verlichting (schakelen en dimmen)
 • verwarming en koeling (temperaturen uitlezen,visualiseren op touch-screens en ventielen aansturen). Men kan indien gewenst ook bepaalde belangrijke parameters van het verwarmingssysteem visualiseren (vb: storingen CV-installatie). Wij raken NOOIT aan het branderregime van de CV-installatie !!!
 • toestellen (huishoudapparaten ed.)
 • ventilatie
 • audio (multiroom / multosource)
 • alarm
 • videofonie + camerabewaking
 • diverse lift - en wentelsystemen voor audio/video-apparatuur en TV's
 • motoren (rolluiken, gordijnen, poorten, hekken e.d.)
 • beregeningsinstallaties
 • zonneënergie
 • niveaudetectie regenwater en gasolie
 • LAN en WAN (aansturen en inloggen op het systeem via internet)
 • enz enz

Extra veiligheid en comfort zijn het allerbelangrijkste bij opmaak van onze concepten. 

Uiteraard komen de toepassingen m.b.t REG (rationeel energiegebruik) meer en meer aan bod en spelen we daar graag op in met ons Y-O-U-R home concept.

Zo gaan we de verlichting doven (indien zo ingesteld door de gebruiker) van zodra er geen beweging meer is in de kamer gedurende een zekere periode. 

De verwarming wordt uitgeschakeld (individueel per kamer !) bij geopende ramen of deuren. 

Indien het comfort en de klant dit toelaat gaan we er ook voor zorgen dat de "zwaardere verbruikers" hun werk doen tijdens de voordelige tariefperiode van de energieleverancier.

Wij staan dus in voor de integrale voorbereiding en coördinatie van al hetgeen aan het domotica-systeem zal worden gekoppeld. 

Ons UITVOERINGSDOSSIER bestaande uit grondplannen, diverse tabellen, allerhande nummeringen, lay-outs diverse borden vormen hierbij de leidraad. 

Tevens staan wij hiermee reeds voor een groot deel in voor de harmonieuze samenwerking tussen de verschillende techniekers, onontbeerlijk voor het bekomen van een harmonieus geheel

Onze talrijke domotica-projecten uitgevoerd sedert de start van onze zaak in 1989 vormen de basis voor het opmaken van de sluitende concepten en uitvoeringsdossiers.

ALLES begint bij een degelijk uitvoeringsdossier !!! 

Samen met onze partners zijn wij er 100% van overtuigd dat bij zulke projecten het tijdperk waarbij de "elektrieker" alles in eigen regie uitvoert , tot het verleden behoort. 

De architect is de best geplaatste persoon om dit te beämen want deze mensen hebben de laatste 10...15 jaar nu wel voldoende staaltjes gezien van "hoe het NIET moet" 

 

Login