Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 44 in /home/x00176/apps/library/spoon/template/template.php on line 927
Offertes en werkwijze - Domotic Systems

Offertes worden steeds voorafgegaan door een uitvoerige bespreking in onze demowoning Living 2day II te Astene waar alle mogelijkheden met Y-O-U-R home en zijn Crestron producten worden toegelicht. Een standaard-offerte hebben wij niet ! Tevens komt ons samenwerkingsverband dat werd afgesloten met diverse partners aan bod . De verantwoodelijkheden van installateur en DX Electro bvba worden hierin heel duidelijk afgelijnd  en vormen

  • Alle wensen, noden en mogelijkheden binnen uw bouwconcept worden geëvalueerd.
  • Een gedetailleerde complete kostprijsberekening wordt opgemaakt.
  • Afwerkingsgraad door U te bepalen (met of zonder verlichtingsarmaturen, touchscreens e.d.).
  • Een gezond basisconcept is steeds aanwezig (domotica is meer dan een alles-uit toets!).
  • Geen offertes op basis van opgestuurde plannen (dergelijke offertes vormen te dikwijls de basis van misverstanden en ontevredenheid achteraf).
  • Na een voorakkoord worden alle grondplannen en een volledig uitvoeringsdossier opgemaakt en overhandigd aan de klant vooraleer de werken worden gestart.

De klant heeft aan de hand van deze onontbeerlijke documenten  een totaaloverzicht van al hetgeen hem gedetailleerd werd voorgeschoteld in de kostprijsberekening. Afhankelijk van de grootte van het project kunnen A1 kleurafdrukken de installatie illustreren.

  •  In het concept zitten ook alle noodzakelijke gegevens en begeleidingstabellen voor de diverse  installateurs (verwarmings-zones, alarm-zones, audio-zones, ...).
  •  Aan de hand van onze uitvoeringsdossiers zijn er geen compromissen mogelijk en moet  iedereen ook op dezelfde golflengte bezig zijn.
  •  Onze partners kunnen beroep doen op de beveilgde zone van onze website waar alle  technical manuals en info kan worden gedownload.(voor zover deze niet aanwezig zijn op de  niet-beveiligde zone)

Geen improvisatie op de werf  !!

Deze werkwijze staat er ook voor garant dat ik als zaakvoerder een compleet overzicht houdt van alle installaties wat naar service toe heel belangrijk is!

Onze werkwijze maakt het ook mogelijk om projecten in het buitenland te coördineren in samenwerking met installatiebedrijven ter plaatse die voor ons alle voorzieningen plaatsen aan de hand van onze uitvoeringsdossiers. Het domotica-systeem wordt in dit geval uiteraard in eigen regie opgestart en geprogrammeerd. De mogelijkheden om connecties te maken met systemen over de hele wereld zijn er trouwens. (VPN.....teamvieuwer ed)

Login